Tuyển dụng

Bất động sản Thiên Khôi đào tạo miễn phí Môi giới Bất động sản chuyên nghiệp 5

Làm việc với chúng tôi chắc chắn bạn sẽ phát triển bản thân lên mức tới hạn các lĩnh vực như tư duy trong kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán… bởi vì bạn sẽ được đào tạo MIỄN PHÍ một cách bài bản và chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay từ lý thuyết đến thực tiễn bởi các chuyên gia trong và ngoài Công ty có nhiều kinh nghiệm

Bất động sản Thiên Khôi hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần với 20 phòng chức năng, số lượng nhân sự đến nay là hơn 2.000 người. Hệ thống được vận hành một cách bài bản chuyên nghiệp, phân cấp quản lý rõ ràng, tài chính minh bạch. Quyền lợi của nhân viên luôn được đặt lên hàng đầu.

Bất động sản Thiên Khôi hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần với 20 phòng chức năng, số lượng nhân sự đến nay là hơn 2.000 người. Hệ thống được vận hành một cách bài bản chuyên nghiệp, phân cấp quản lý rõ ràng, tài chính minh bạch. Quyền lợi của nhân viên luôn được đặt lên hàng đầu.

Đăng ký ứng tuyển

Tin liên quan