Chứng chỉ

Giới thiệu về cấp chứng chỉ môi giới

Công ty Bất động sản Thiên Khôi có các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, sau mỗi khóa học sẽ có bài kiểm tra sát hạch để các chuyên viên có đủ cơ sở pháp lý, kiến thức tham gia các giao dịch về bất động sản, đầu tư vào bất động sản. ​

Công ty sẽ cấp chứng chỉ Môi giới cho các chuyên viên bán Dự án và các chuyên viên bán Bất động sản Thổ cư ( có đăng ký ) giúp các thành viên tự tin, khẳng định bản thân với khách hàng, các nhà đầu tư về kiến thức, trình độ chuyên môn, pháp lý đầy đủ để tư vấn và giao dịch các bất động sản.

Các chứng chỉ môi giới